OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w miejscowości Biernatki

Nieruchomości

Km 1490/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2021 r. o godz. 13:00 w kancelarii mieszczącej się 63-000 Środa Wielkopolska, os. Piastowskie 38, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 54/10, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 51347 [NKW: PO1D/00051347/8].

Nieruchomość jest położona: 62-035 Kórnik, ul. Główna, Biernatki.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Biernatki, gmina Kórnik, powiat poznański, bezpośrednio graniczącej z miastem gminnym (do centrum Kórnika ok. 2km), a od miasta wojewódzkiego Poznań ok. 20km. Nieruchomość położona jest przy drodze utwardzonej asfaltem. Do komunikacji miejskiej ok. 200m. Szkoła, przedszkole, sklepy w odległości 700m. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna.
Media w drodze: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja.
Opis działki:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 54/10 o powierzchni wynoszącej 0,0536ha. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka niezabudowana, ogrodzona parkanem z siatki stalowej łącznie z działkami sąsiednimi nr 54/8 i 54/11, uzbrojona w prąd. W sąsiedztwie pełne uzbrojenie.

Suma oszacowania wynosi 79 505,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 39 752,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 950,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości winna niezwłocznie po ustąpieniu postąpień uiścić 20% ceny nabycia nieruchomości, a pozostałą część należności do godziny 18.00 następnego dnia.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W kancelarii komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl