OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w miejscowości Szczytniki

Nieruchomości

Km 3293/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 1013.6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2021 r. o godz. 09:30 w kancelarii mieszczącej się 63-000 Środa Wielkopolska, os. Piastowskie 38, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 238/44, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 40625 [NKW: PO1D/00040625/1].

Nieruchomość jest położona w miejscowości Szczytniki, os. Parkowe 12, gm. Kórnik.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana w pośredniej części miejscowości Szczytniki na osiedlu domów jednorodzinnych, przy drodze utwardzonej szutrem, odległość do ulicy utwardzonej asfaltem ok. 500m. Dość dobry dojazd do nieruchomości samochodem, do komunikacji publicznej – przystanek autobusowy – odległość wynosi ok. 700m. Szkoła i przedszkole zlokalizowane w Szczodrzykowie – ok. 7,5km, ciągi handlowe zlokalizowane w Kórniku – ok. 11,50km. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna, las, stawy rybne.
Uzbrojenie techniczne terenu nieruchomości: prąd, woda, gaz.
Teren przedmiotowej działki płaski, nieogrodzony, zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie budowy.
Budynek budowany na podstawie decyzji – pozwolenia na budowę NR 6117/06 z dnia 17.10.2006r., decyzji zmieniającej projekt budowlany NR 6337/07 z dnia 11.09.2007r. oraz decyzji przeniesienia NR 1335/15 z dnia 26.03.2015r. wydanych przez Starostę Poznańskiego.
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, niepodpiwniczony, budowany w technologii tradycyjnej murowany. Budynek na dzień wizji lokalnej w trakcie realizacji. Opis budynku według stanu z dnia wizji lokalnej oraz projektu budowlanego. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne murowane, warstwowe: pustak szczelinowy, styropian, ściany działowe przyziemia z cegły dziurawki. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo – wapienne, wewnętrznie malowane farbami emulsyjnymi, w części obłożone płytkami ceramicznymi. Dach o konstrukcji drewnianej ocieplony wełną mineralną i kryty dachówką. Opierzenia, rury i rynny spustowe z blachy cynkowo – tytanowej. Stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana.
Posadzki: wylewka cementowa, beton, obłożenie terakotą, parkietem, panelami.
Instalacje techniczne w budynku: wodna, kanalizacyjna – bezodpływowy zbiornik, elektryczna, gazowa, c.o. i c.w. – piec dwufunkcyjny na gaz. Grzejniki metalowe.
Powierzchnia użytkowa budynku – 216,40m2
Powierzchnia zabudowy budynku – 130,90m2
Kubatura – 651,00m3
Do wykończenia budynku mieszkalnego pozostało 51,28%.
Stopień zaawansowania robót budowlanych na dzień wizji lokalnej: 48,72%.
Powierzchnia działki: 928m2.

Suma oszacowania wynosi 416 629,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 312 471,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 662,90 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości winna niezwłocznie po ustąpieniu postąpień uiścić 20% ceny nabycia nieruchomości, a pozostałą część należności do godziny 12.00 następnego dnia.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W kancelarii komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl