OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w Szczodrzykowie

Nieruchomości

Km 2937/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2021 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 86 o pow. 693m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 20470 [NKW: PO1D/00020470/3].

Nieruchomość jest położona: 62-035 Kórnik, ul. Leśna 8, Szczodrzykowo.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w części pośredniej wsi Szczodrzykowo przy ul. Leśnej – droga gminna (działka nr 94/1) posiadająca nieutwardzoną nawierzchnię, odległość do drogi utwardzonej asfaltem ok. 150m. Dość dobry dojazd samochodem, do komunikacji publicznej – autobus – ok. 200m. Szkoła, przedszkole, sklepy zlokalizowane w pobliżu.

Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i grunty uprawiane rolniczo. Teren działki ogrodzony z frontu parkanem o konstrukcji stalowej, brama i furtka o konstrukcji stalowej, boczne ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych, z tyłu nieruchomość ogrodzona parkanem drewnianym. Działka zagospodarowana zielenią ozdobną, trawnikami i małą architekturą, w części utwardzona kostką brukową, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Uzbrojenie techniczne terenu nieruchomości: prąd, wodociąg, gaz, telefon, brak kanalizacji sanitarnej.
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, jednopiętrowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, przeznaczony na cele mieszkalne. Fundamenty betonowe i żelbetowe, ściany murowane z elementów drobnowymiarowych na zaprawie cementowo – wapiennej. Stropy masywne typu teriva, dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą. Rury i rynny spustowe z PCV. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem i otynkowane tynkiem szlachetnym, tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, gipsowane i malowane farbami emulsyjnymi. Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna – szambo, gazowa, c.o. i c.w. – piec dwufunkcyjny na gaz (grzejniki stalowe), alarmowa.
Budynek pełni funkcję budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 157,91m2 Powierzchnia garażu: 22,99m2 – wejście do garażu z pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w budynku mieszkalnym. Posadzka w garażu betonowa, ściany otynkowane i malowane farbą emulsyjną, wrota uchylne PCV. Jakość wykonania i wyposażenia dobra. Stan techniczny budynku mieszkalnego dobry, wykończenie standardowe.
W księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniono ograniczone prawo rzeczowe – bezpłatne, na czas nieograniczony prawo użytkowania nieruchomości objętej niniejszą KW na rzecz osoby trzeciej oraz roszczenie o zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości objętej niniejszą KW na rzecz osoby trzeciej.

Suma oszacowania wynosi 473 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 795,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 306,00 zł do dnia poprzedzającego dzień licytacji.
Rękojmię można uiścić na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W kancelarii Komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl