OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w miejscowości Jaszkowo

Nieruchomości

Km 2300/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2022 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 285/4 o powierzchni 3011m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 3664 [NKW: PO1D/00003664/5].

Nieruchomość jest położona w miejscowości Jaszkowo 19, gm. Zaniemyśl.

Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej części wsi przy drodze publicznej utwardzonej asfaltem. Dojazd samochodem do nieruchomości dobry, do komunikacji publicznej ok. 500m, szkoła, przedszkole oraz sklepy zlokalizowane w odległości ok. 4km. Do siedziby władz gminnych – Zaniemyśla odległość ok. 8km.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna siedliskowa oraz tereny niezabudowane uprawiane rolniczo. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd, woda i gaz.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej – działka nr 167.
Kształt działki regularny, teren działki ogrodzony, niezagospodarowany, zabudowany:

 • budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 81,81m2,
 • budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 204,16m2,
 • budynkiem chlewni o powierzchni użytkowej 153,12m2,
 • budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 85,05m2.
  Budynek mieszkalny wybudowany w roku 1940 w technologii tradycyjnej murowanej starej, niepodpiwniczony, parterowy, ze strychem. Fundamenty z cegły i kamienia, ściany murowane z cegły, dach o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem. Rury i rynny spustowe z blachy ocynkowanej, opierzenie z blachy. Nadproża ceglane. Strop drewniany. Mury zewnętrznie nieocieplone otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym, tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. Stolarka okienna PCV, drzwi drewniane. Posadzki betonowe wyłożone wykładziną PCV oraz częściowo płytkami.
  Uzbrojenie techniczne w budynku: prąd, woda, kanalizacja – szambo, c.o. i c.w. – piec na opal stały.
  Stan techniczny budynku średni, wykończenie poniżej standardu.
  Budynek garażu wybudowany w roku 1998 w technologii tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony, parterowy. Fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaków żużlobetonowych otynkowane częściowo tynkiem cementowo – wapiennym a w części tynków brak, tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. Posadzki betonowe. Strop masywny, nadproża betowe. Dach o konstrukcji stalowej pokryty eternitem. Rynny i ruty spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna drewniana. Bramy garażowe drewniane.
  Stan techniczny budynku zadowalający, wykończenie standardowe.
  Budynek chlewni wybudowany w roku 1940 w technologii tradycyjnej murowanej starej, niepodpiwniczony, parterowy. Fundamenty z cegły i kamienia, ściany murowane z cegły pełnej otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym (liczne ubytki), tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. Posadzka w części betonowa a częściowo klepisko. Strop drewniany. Nadproża ceglane. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką cementową. Stolarka okienna stalowa. Wrota drewniane.
  Stan techniczny budynku średni, wykończenie poniżej standardu.
  Budynek stodoły wybudowany w roku 1940 w technologii drewnianej, niepodpiwniczony, parterowy. Wrota drewniane. Dach pokryty dachówką cementową.
  Ujawniono prawo osobiste – dożywocie w myśl art. 908 kc z dnia 30-12-1997 r. na rzecz osoby trzeciej – prawo to wygasło na skutek śmierci uprawnionego.
  Suma oszacowania wynosi 237 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 470,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 796,00 zł do dnia poprzedzającego dzień licytacji.
  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W kancelarii Komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl