OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w miejscowości Środa Wielkopolska

Nieruchomości

Km 1442/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja:

  • nieruchomości stanowiącej działkę nr 1148/2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 40405 [NKW: PO1D/00040405/3]
    oraz
  • nieruchomości stanowiącej działkę nr 1149/2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 3160 [NKW: PO1D/00003160/2]

Nieruchomości położone są w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Działkowej i stanowią całość gospodarczą.

Przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są w części peryferyjnej miasta, przy drodze utwardzonej szutrem. W części dojazd przez działkę 1148/3 – ustanowiona służebność przejazdu na rzecz działki 1148/2.
Nieruchomość oddalona jest o ok. 2 km od centrum miasta, do komunikacji miejskiej ok. 500 m, do obiektów handlowych i usługowych, przedszkola i szkoły ok. 1,5 km. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Media w drodze: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja.
Działka nr 1149/2 o pow. 0,1824ha posiada kształt regularny, korzystny, wielobok zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona porośnięta trawą i drzewami. Na części ok. 40m2 znajduje się część budynku mieszkalnego posadowionego na działce sąsiedniej. Suma oszacowania: 29 038,00 zł.
Działka nr 1148/2 o pow. 0,0229 ha posiada kształt regularny, korzystny, wielobok zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka ogrodzona parkanem drewnianym, w części parkan z siatki stalowej na słupkach stalowych. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w części budynek pobudowany na działce sąsiedniej – powierzchnia zabudowy ok. 40 m2. Suma oszacowania: 367 445,00 zł.
Budynek wolnostojący o trzech kondygnacjach – parter, piętro i poddasze, w części podpiwniczony – kotłownia, wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej w 1999 roku.
Fundamenty betonowe. Ściany murowane z pustaków, cegły Żabinki. Ściany wewnętrzne z pustaków żużlobetonowych. Posadzki betonowe. Strop z belek i garów. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Ocieplenie watą mineralną. Rynny i rury spustowe ocynkowane. Opierzenia z blachy. Tynków zewnętrznych brak. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. Elewacja nie wykończona, ocieplenie styropianem. Stolarka okienna drewniana i PCV. Schody zewnętrzne drewniane. Budynek niewykończony. Powierzchnia użytkowa: 218,10 m2, (część budynku, która nie została wykończona, jest w stanie surowym nie została doliczona do powierzchni użytkowej budynku).
Przedmiotowe nieruchomości stanowią całość gospodarczą i podlegają łącznej licytacji. W związku z powyższym łączna suma oszacowania wynosi 396 483,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 264 321,99 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 648,30 zł do dnia poprzedzającego dzień licytacji.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W kancelarii Komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl