OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w miejscowości Starkówiec Piątkowski

Nieruchomości

Km 4655/16 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 134/6, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 45732 [NKW: PO1D/00045732/9].

Nieruchomość jest położona w miejscowości Starkówiec Piątkowski (gm. Środa Wielkopolska).

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca:

 • działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 134/6 o łącznej powierzchni 1000 m2;
 • budynek mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 166,34 m2.
  Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej części miejscowości Starkówiec Piątkowski przy drodze gruntowej, do ulicy utwardzonej asfaltem około 500 m, komunikacja publiczna – autobus – w odległości około 1,0 km, do centrum miejscowości 3,0 km – tam znajduje się podstawowa infrastruktura społeczna typu sklepy, szkoła, przedszkole, do władz miejskich w Środzie Wlkp. około 12,0 km.
  Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i puste działki gruntu.
  Uzbrojenie techniczne w ulicy: prąd, wodociąg.
  Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej wybudowany w technologii tradycyjnej w roku 2010-2012. Fundamenty betonowe, ściany murowane z suporexu, ocieplone styropianem, bez tynków zewnętrznych – siatka + klej. Strop Teriva, dach o konstrukcji drewnianej, ocieplony i pokryty blachodachówką, rury i rynny spustowe PCV. Tynki wewnętrzne gipsowe. Okna PCV częściowo z roletami zewnętrznymi. Posadzki w pokojach, na parterze płytki a na poddaszu panele podłogowe, w pozostałych pomieszczeniach płytki oprócz łazienki na poddaszu i kotłowni – posadzka betonowa, ściany malowane farbami w pokojach, na korytarzach i w kotłowni, w łazience na parterze i w kuchni ściany obłożone płytkami, w łazience na poddaszu – tynk, sufity malowane farbami, drzwi wewnętrzne płycinowe a zewnętrzne stalowe, grzejniki stalowe, schody zewnętrzne i wewnętrzne betonowe obłożone płytkami, taras betonowy.
  Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna – zbiornik bezodpływowy na ścieki c.o i c.w. z pieca dwufunkcyjnego na eko-groszek, ogrzewanie podłogowe w pomieszczeniach na parterze oraz w łazience na poddaszu.
  Stan techniczny budynku dobry, wykończenie standardowe.
  Suma oszacowania wynosi 500 930,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 333 953,33 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 093,00 zł do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W kancelarii Komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl