OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w miejscowości Solec

Nieruchomości

Km 2230/05

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2022 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6, sala nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 198/7 o pow. 950m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 186,48m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 25027 [NKW: PO1D/00025027/8].

Nieruchomość jest położona w Solcu, ul. Zacisze 1 (gm. Krzykosy).

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w części centralnej wsi Solec przy drodze nieutwardzonej z urządzonymi chodnikami dla pieszych, odległość do ulicy utwardzonej asfaltem ok. 100m. Dobry dojazd do nieruchomości samochodem, odległość do komunikacji miejskiej (autobus PKS) ok. 250m, do dworca PKP – ok. 150m, odległość do szkoły ok. 4km, do przedszkola – ok. 350m. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Uzbrojenie techniczne terenu nieruchomości: prąd, wodociąg, telefon, kanalizacja sanitarna szambo. Teren przedmiotowej działki płaski, ogrodzony z frontu parkanem ozdobnym, murowany z cegły klinkierowej z wypełnieniem elementami stalowymi, brama i furtka o konstrukcji stalowej, pozostałe ogrodzenie z prefabrykowanych żelbetowych płyt ogrodzeniowych, typowych.
Działka zagospodarowana zielenią ozdobną, trawnikami, w części podjazdu do garażu teren utwardzony kostką poz-bruk i betonem, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej z garażem, parterowy z poddaszem mieszkalnym, wybudowany w technologii tradycyjnej w roku 2000. Fundamenty betonowe i żelbetowe, ściany warstwowe murowane z elementów drobnowymiarowych na zaprawie cementowo – wapiennej. Mury zewnętrzne ocieplone wełną mineralną (wewnątrz murów), brak tynków zewnętrznych, tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, gipsowane, malowane farbami emulsyjnymi, częściowo wyłożone tapetą. Stropy masywne żelbetowe, płyty kanałowe wielootworowe, prefabrykowane, typowe. Dach o konstrukcji drewnianej, ocieplony wełną mineralną, pokryty onduliną. Posadzki wyłożone mozaiką parkietową drewnianą w salonie, na korytarzu, w kuchni, klatce schodowej łazience – płytki glazurowane ceramiczne, na poddaszu w pokojach panele podłogowe. Schody na poddasze o konstrukcji żelbetowej obłożone płytkami ceramicznymi glazurowanymi. Okna PCV, drzwi płycinowe oraz drewniane. Ściany w pomieszczeniu wc oraz łazienki obłożone płytkami glazurowanymi ceramicznymi, wanna narożna obudowana. W dużym pokoju – salonie znajduje się kominek oraz wyjście na taras zadaszony.
Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna -szambo, c.o. -piec na opał stały, c. w. – elektryczny podgrzewacz wody.
Do całkowitego wykończenia budynku pozostały następujące roboty budowlane: ocieplenie elewacji + tynk oraz posadzka tarasu.
Wykończenie pomieszczeń budynku mieszkalnego standardowe, stan techniczny budynku zadowalający.
Na nieruchomości ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe – dożywotnią i bezpłatną służebność mieszkania na rzecz osoby trzeciej.
Suma oszacowania wynosi 423.320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 317.490,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42.332,00 zł do dnia poprzedzającego dzień licytacji.
Rękojmię można uiścić na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W kancelarii Komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl