Powrót do listy obwieszczeń


druga licytacja nieruchomości położonej w Krzykosach, ul. Jabłoniowa 7

2017-10-24 14:00:00 Miejsce licytacji: budynek Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 4

Operat szacunkowy: Złóż wniosek

Złóż wniosek


Opis przedmiotu licytacji:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w części peryferyjnej miejscowości Krzykosy przy drodze polnej, nieutwardzonej. Do drogi asfaltowej odległość wynosi ok. 1 km, odległość do komunikacji publicznej – ok. 1,5 km, do centrum miasta – ok. 1,5 km. Teren nieruchomości stanowi działka nr 265/1 o obszarze 3,1263 ha, częściowo ogrodzona parkanem drewnianym mocowanym na słupkach oraz parkanem z płyt prefabrykowanych żelbetowych, jedna brama drewniana a druga brama oraz furtka o konstrukcji stalowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią pola uprawne i las oraz w dalszej odległości siedlisko wiejskie. Nieruchomość posiada uzbrojenie: energię elektryczną, wodociąg wiejski, zbiornik szambo, telefon. Teren nieruchomości w części frontowej zabudowany budynkiem mieszkalnym o pow. 168 m2, oraz obiektami produkcyjnymi masarni przetwórczej – budynki nieużytkowane o pow. 260,49 m2, 135,00 m2, 83,45 m2 oraz wiata o pow. 161,61 m2, zagospodarowany w części zielenią ozdobną oraz porośnięty trawą. Część niezabudowaną działki stanowi rola przeznaczona do uprawy polowej, zalesienia, rów i nieużytki. W księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniono ograniczone prawo rzeczowe - służebność mieszkania na rzecz Ryszarda Krzysztofiaka i Weroniki Krzysztofiak. Wadium - 61.683,00 zł do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Km 2230/05

Drukuj

Ostatnio dodane obwieszczenia