Powrót do listy obwieszczeń


nieruchomość położona w miejscowości Czmoniec gm. Kórnik

Numer księgi wieczystej: PO1D/00047641/8 2019-03-06 13:00:00 Miejsce licytacji: kancelaria komornika w Środzie Wielkopolskiej (63-000) os. Piastowskie 38

Operat szacunkowy: Złóż wniosek

Złóż wniosek


Opis przedmiotu licytacji:

Km 881/18

Pierwsza licytacja nieruchomości:

Nieruchomość położona w miejscowości Czmoniec na terenie gminy Kórnik, w centralnej części województwa wielkopolskiego, w południowej części aglomeracji poznańskiej.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi działkę nr 110/5 o pow. 3001 m2, zlokalizowana jest w części peryferyjnej miejscowości. Dość dobry dojazd do nieruchomości samochodem, do komunikacji publicznej – autobusu – ok. 1km. Szkoła, przedszkole, sklepy w odległości ok. 3km. do siedziby władz gminnych – Kórnika – ok. 10km. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Działka zlokalizowana przy drodze nieutwardzonej – dojazd do nieruchomości średni. Teren działki niezabudowany, nieogrodzony, niezagospodarowany, o kształcie regularnym i płaskim terenie, uprawiany rolniczo.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowią pola uprawne oraz zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa.

Uzbrojenie techniczne terenu nieruchomości w zasięgu: prąd i wodociąg.

Na podstawie informacji udzielonej w Urzędzie Miejskim w Kórniku, dla przedmiotowej działki w 2008 roku została wydana Decyzja o warunkach zabudowy NR: WB.PP.7331-343/08 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz budynków garażowych wraz z infrastrukturą techniczną.

W dziale I-SP (spis praw związanych z własnością) księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawniono uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej - bezpłatne i na czas nieokreślony służebność prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 110/3 objętą księgą wieczystą KW PO1D/47642/5 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz doprowadzenia niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej wraz z prawem eksploatacji, konserwacji, napraw i wymiany, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 110/5 objętej tą księgą wieczystą - PO1D/00047641/8.

Rękojmia: 15.431,00 zł Termin złożenia: 2019-03-05
Drukuj