Powrót do listy obwieszczeń


nieruchomość położona w miejscowości Radzewo

Numer księgi wieczystej: PO1D/00048026/8 2019-11-27 13:30:00 Miejsce licytacji: kancelaria komornika w Środzie Wielkopolskiej (63-000) os. Piastowskie 38

Operat szacunkowy: Złóż wniosek

Złóż wniosek


Opis przedmiotu licytacji:

Km 2180/18

Pierwsza licytacja nieruchomości

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiącej działkę nr 204/11, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 48026 [NKW: PO1D/00048026/8].

Nieruchomość jest położona w miejscowości Radzewo gm. Kórnik.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 204/11 o pow. 848m2 zlokalizowana jest w miejscowości Radzewo przy ul. Słowińskiej o nawierzchni gruntowej, do ulicy utwardzonej asfaltem około 500m. Teren działki płaski o kształcie zbliżonym do prostokąta, działka nieuzbrojona. W zasięgu dostęp do prądu i wody. Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Słowińskiej poprzez służebność drogową – średni dojazd do nieruchomości samochodem.

Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i puste działki gruntu.

Podstawowa infrastruktura społeczna zlokalizowana w miejscowości, do siedziby władz w Kórniku ok. 10,0km, do miasta Poznania około 30,0km.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik ustalono, iż w dniu 08-04-2010 r. wydano decyzję nr WB.PP.7331-282/09 dotyczącą budowy czterech budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej z garażami oraz infrastrukturą techniczną w ramach zespołu mieszkaniowej na działce nr ewid. 204/6, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik. Na podstawie tej decyzji, dnia 26 października 2010 r. została wydana decyzja podziałowa, na podstawie której działka oznaczona nr ewid. 204/6 została podzielona na działki oznaczone nr ewid. 204/10, 204/11, 204/20 i 204/21, położone w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości winna niezwłocznie po ustąpieniu postąpień uiścić 20% ceny nabycia nieruchomości, a pozostałą część należności do godziny 18.00 następnego dnia.

Rękojmia: 6.312,00 zł Termin złożenia: 2019-11-26
Drukuj

Ostatnio dodane obwieszczenia

Brak ostatnio dodanych obwieszczeń!