Dariusz Karasiński - Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp.
Dariusz Karasiński pełni funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. od dnia 23 września 2000r. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, których przedmiotem jest zarówno egzekucja świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych.Kancelaria posiada profesjonalny zespół asesorów i pracowników kancelarii, przygotowanych kompleksowo do wykonywania powierzonych im obowiązków. Lata doświadczenia pozwoliły Komornikowi na stworzenie świetnie zorganizowanej i dobrze funkcjonującej struktury, a dzięki wdrożonym w kancelarii systemom możliwa jest szybka i skuteczna egzekucja należności.Systemy wdrożone w kancelarii:
Client

e-Sąd – EPU kompletna obsługa spraw z e-Sądu - wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej

Client

Elektroniczny CEPIK elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Client

Obwieszenia o licytacjach W 2008 roku Krajowa Rada Komornicza uruchomiła pierwszą wersję witryny internetowej zawierającej informacje na temat planowanych licytacji nieruchomości oraz ruchomości. Nowa odsłona portalu www.licytacje.komornik.pl powstała w celu spełnienia obowiązku umieszczania obwieszczeń o licytacjach nieruchomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej zgodnie z art. 955 kpc, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2011 nr 138 poz. 807). Portal zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości.

Client

Komornik ONLINE umożliwia poprzez przeglądarkę www wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego sprawach oraz ewentualny eksport wszystkich danych do plików xml.

Client

OGNIVO elektroniczny system do poszukiwania rachunków bankowych dłużników

Client

ZUS Elektroniczne zapytania do ZUS o płatników składek

Client

ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Jest to usługa internetowa, za pomocą której możemy załatwiać online coraz więcej spraw urzędowych.
Nasz adres: komorniksrodawlkp/domyslna


ORAZ
- Komornik SQL
System operacyjny dedykowany kancelariom komorniczym

- Elektroniczne KW
Elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych (gdy baza aktywna dla komorników)

- E-Zajęcia
elektroniczne zajęcia rachunków bankowych dłużników