O nas


Dariusz Karasiński - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym, Środa Wielkopolska

Dariuszu Karasiński pełni funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. od 23 września 2000 r. Specjalnością Kancelarii jest prowadzenie postępowań egzekucyjnych i licytacji, których przedmiotem jest egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Zespół Kancelarii tworzony jest przez asesorów i wykwalifikowanych pracowników, których doświadczenie w połączeniu z wdrożonymi w Kancelarii nowoczesnymi systemami przekłada się na skuteczną egzekucję należności. Kancelaria korzysta z licznych rozwiązań informatycznych, których celem jest ułatwić i przyspieszyć proces pozyskiwania informacji na temat majątku dłużnika. Komornik uzyskuje informacje między innymi z ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych, a także od urzędów, organów administracji publicznej i samorządowej oraz organów podatkowych. Kancelaria Komornika Sądowego Dariusza Karasińskiego mieści się w Środzie Wielkopolskiej. Miasto to i jego okolice są obszarem naszego działania. Nasz adres to os. Piastowskie 38.

Zadania powierzone komornikowi przez Ustawę o komornikach sądowych

 

Dokumentem regulującym zawód komornika jest ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771). Na podstawie art. 3 wspomnianej ustawy komornikom powierza się wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń. Do ich obowiązków należy także wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sadowej, bez zaopatrywania ich w klauzule wykonalności. Komornik sądowy zajmuje się też wykonywaniem postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzaniem spisu inwentarza.

Poza obowiązkami określonymi w art. 3 komornik wykonuje również inne czynności. Wśród nich między innymi osobiste doręczanie adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych i innych dokumentów sądowych (za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty). Na wniosek organizatora licytacji sprawuje również urzędowy nadzór nas dobrowolnymi publicznymi licytacjami.

To nie wszystko!


Przejdź na zakładkę O firmie, lub kliknij w przycisk poniżej aby poznać nas w pełni.

Zobacz więcej

Oferta


Działalność Kancelarii Komorniczej Przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp.

Działalność Kancelarii Komorniczej Przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. obejmuje prowadzenie postępowań egzekucyjnych, których przedmiotem są:

 

To co nas wyróżnia


ikona młotka sędziowskiego

egzekucje prowadzone zgodnie z literą prawa

ikona stopera

terminowość

ikona dokumentów

rzetelność

ikona człowieka prowadzące rozmowę

zespół o wysokich kwalifikacjach

Kontakt z Komornikiem Sądowym – Dariuszem Karasińskim

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. zaprasza do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Logotypy


Wdrożone systemy | partnerzy